ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

1.Загальні положення

1.1. Цей документ є відкритою пропозицією (далі – «Оферта») Адміністрації сайту, яка адресована невизначеному колу осіб, укласти договір про надання послуг (далі – «Договір») на викладених в цьому Публічному договорі (оферті) умовах, включаючи всі її додатки.

 • Адміністрація сайту публікує цей Публічний договір (оферту) на інтернет-сайтіhttps://www.перевізник.com.ua/. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на сайті: https://www.перевізник.com.ua/.
 • Відповідно до статей 633, 638, 641 Цивільного Кодексу України, цей Договір є публічним договором, і в разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов будь-яка дієздатна фізична або юридична особа (Користувач Сайту) зобов’язується виконувати умови цього Договору, доповнень і додатків до нього.
 • Адміністрація сайту залишає за собою право вносити зміни в Публічний договір (оферту), в тому числі в опис послуг, тарифів, порядку оплати, та/або відкликати його в будь-який момент на свій розсуд. При внесенні змін, вони вступають в силу з моменту розміщення оновленої редакції Публічного договору (оферти) на сайті відповідно до положень п. 1.2. цього Публічного договору (оферти), якщо інше не зазначено в Публічному договорі (оферті).
 • У цьому Публічному договорі (оферті), якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:
  • Сайт—  Інтернет-ресурс https://www.перевізник.com.ua/– сукупність програмних і апаратних засобів, результат комп’ютерного програмування у вигляді онлайн сервісу, який розміщений в мережі Інтернет за адресою https://www.перевізник.com.ua/ і знаходиться в розпорядженні і користуванні Підприємця, а також Інтернет-сторінок Виконавців, створених за допомогою онлайн сервісу https://www.перевізник.com.ua/. Зміст Сайту захищено авторським правом, а також іншими правами, пов’язаними з інтелектуальною власністю, і законодавством України про недобросовісну конкуренцію.
  • Адміністрація Сайту—  уповноважені належним чином Підприємцем на управління Сайтом і надання Сервісів Користувачам Сайту при використанні Сайту відповідно до цього Публічного договору (оферти).
  • Сервіси Сайту  —  сукупність послуг, що надаються Адміністрацією сайту, відповідно до цього Публічного Договору (оферти) для Користувачів Сайту на платній або безоплатній основі в тому числі, але не виключно: послуги реєстрації Користувачів Сайту, створення Облікового запису, доступ до сервісу особистих повідомлень, доступ до Сайту для розміщення на Сайті оголошень, а також вчинення за допомогою Сайту дій, пов’язаних з надання послуг/виконання робіт.
  • Користувач Сайту —  будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка прийняла умови цього Публічного договору (оферти) і користується сервісами Сайту.
  • Реєстрація— заповнення Користувачем Сайту реєстраційної форми на Сайті, після чого йому встановлюється відповідний логін і пароль для доступу до Сервісів Сайту та персональної сторінки зареєстрованого Користувача.
  • Авторизація—  введення зареєстрованим Користувачем Сайту своїх логіна і пароля для доступу до сервісів Сайту і входу в Особистий кабінет.
  • Особистий кабінет—  сторінка зареєстрованого Користувача Сайту на Сайті, за допомогою якої зареєстрований Користувач Сайту здійснює управління своїм Обліковим записом та складається з інформації: загальні налаштування профілю, налаштування повідомлень, зміна пошти/телефону/пароля, додавання оголошень, портфоліо та інформації про ціну послуг/робіт виконавця, управління прив’язаними картами.
  • Логін—  ідентифікатор Користувача Сайту при авторизації на Сайті, який він використовує в процесі користування Сервісами Сайту відповідно до цього Публічного договору (оферти). В якості Логіну використовуються номер мобільного телефону або адреса електронної пошти Користувача Сайту. Забороняється реєструвати і використовувати кілька Логінів одним і тим же Користувачем Сайту. При цьому не допускається використання Користувачем Сайту Логіна, який вже був використаний іншим Користувачем Сайту.
  • Пароль—  комбінація символів, призначена автоматично програмним забезпеченням Сайту в момент реєстрації (в процесі користування Сайтом Користувач може самостійно змінити пароль), що забезпечує в сукупності з логіном ідентифікацію Користувача Сайту при використанні сервісів Сайту, які надаються відповідно до цього Публічного договору (оферти).
  • Виконавець—  Користувач Сайту, що пройшов процедуру реєстрації та перевірки на Сайті відповідно до умов цього Публічного договору (оферти) та розміщує Оголошення (пропозиції) на Сайті відповідно до умов цього Публічного договору (оферти).
  • Оголошення—  розміщення на Сайті пропозиції Користувачів Сайту у вигляді повідомлень – тексту і графічних зображень, що описують досвід роботи і компетентність його як, виконавця.
  • Відгук—  коментарі Користувачів Сайту на Сайті з приводу його взаємин з іншим Користувачами Сайту в процесі надання послуг/виконання робіт.
  • Пропозиція— оферта Користувачів Сайту, що розміщується на Сайті.
  • Баланс—  рахунок Користувача на Сайті, що відображає суму перерахованих Користувачем Компанії грошових коштів, який може використовуватися для оплати за надані Підприємцем Сервіси Користувачеві.
  • Профіль Користувача Сайту —  це сторінка Користувача Сайту, на якій він самостійно розміщує (в тому числі редагує, видаляє і додає) інформацію про себе, види і опис послуг та/або робіт, що він надає, завантажує фотографії, відео, Пропозиції, а також розміщуються Відгуки контрагентів.
  • Обліковий час—  Київський час. Всі дати, які вказуються при використанні Сайту і Сервісів Компанії, обліковуються за Київським часом.
  • Політика Конфіденційності—  умови роботи Адміністрації Сайту з конфіденційною інформацією на Сайті. Діюча версія розміщена на Сайті, за адресою: https://xn--b1afajfmtlk6t.com.ua/privacy-policy-2/ Політика конфіденційності є невід’ємною частиною  цього Публічного договору (оферти).
  • Обліковий запис—  електронний кабінет Користувача Сайту (аккаунт) в функціональній системі Сайту, за допомогою якого він може керувати своїми Сервісами.

У разі відсутності однозначного трактування термінів у цьому Публічному договорі (оферті), Сторони будуть керуватися трактуванням термінів, які використовуються на Сайті відповідно до чинного законодавства України.

Всі договори про надання послуг та/або виконання робіт укладаються безпосередньо між Користувачами Сайту (Виконавцем і Замовником), Адміністрація сайту не бере участь в укладенні договорів, не виступає стороною таких договорів та не несе  відповідальності ні перед жодною із сторін за невиконання або неналежне виконання умов Договору  виконавцем або замовником. Права і обов’язки Користувачів Сайту визначаються чинним законодавством України, в тому числі Законом України «Про електронну комерцію», Законом України «Про захист прав споживачів».

 

 1. Предмет Публічного Договору (оферти)
  • У порядку та на умовах визначених в цьому Публічному договорі (оферті), Адміністрація сайту надає доступ за допомогою мережі Інтернет до програмної продукції у вигляді онлайн-сервісу, який розміщений на Сайті https://www.перевізник.com.ua/, і забезпечує створення і розміщення Публічного Профілю Виконавця, а також створення і розміщення Пропозиції (далі – Доступ) і Додаткових послуг: Підняття профілю виконавця, а Виконавець зобов’язується прийняти та оплатити такі надані послуги.
  • Акцептом (моментом повного підтвердження і беззастережного прийняття всіх умов Публічного Договору, його додатків, правил, доповнень, які є його невід’ємними частинами, є момент будь-якої взаємодії Користувача Сайту з Сайтом в тому числі, але не виключно: реєстрація на Сайті, фактичне користування Сервісами Сайту.
  • Факт здійснення будь-якої дії Користувачем Сайту на Сайті означає, що  він ознайомлений, розуміє і беззастережно приймає умови цього Публічного Договору (оферти) в повному обсязі без застережень і обмежень.
  • У разі незгоди Користувача Сайту з будь-якими з положеннями цього Публічного договору (оферти), Користувач не має права використовувати Сервіси Сайту і Адміністрація Сайту має право припинити надання послуг  Сайту.
  • Місцем укладення цього Договору Сторони визнають місцезнаходження Адміністрації Сайту.
  • Крім тексту цього Договору, порядок надання Сервісів Компанією визначаються Політикою конфіденційності.
  • Адміністрація Сайту має право залучати третіх осіб (субпідрядників) для надання Користувачам всіх або частини послуг з використання та/або доступу до Сайту.

 

 1. Порядок надання, використання сервісів Сайту і правила користування Сайтом
  • Сервіси надаються Сайтом тільки для Користувачів Сайту.
  • Відвідувач Сайту, який бажає стати Користувачем, зобов’язаний пройти процедуру реєстрації на відповідній сторінці Сайту. При реєстрації Користувач Сайту зобов’язується надати в реєстраційній формі (анкеті) достовірну, повну і точну інформацію про себе і забезпечувати її актуальність і повноту. Користувач Сайту зобов’язується не вводити Адміністрацію Сайту, інших Користувачів Сайту в оману щодо своєї особи/назви, а також не розміщувати на Сайті адреси, номери телефонів, адреси електронної пошти, паспортні/реєстраційні дані та іншу інформацію будь-яких третіх осіб. У разі виявлення Адміністрацією Сайту недостовірної інформації, яку розмістив Користувач Сайту, Адміністрація Сайту має право відмінити таку реєстрацію або припинити надання доступу до Сервісів Сайту і надання послуг з використання Сервісів, вимагати додаткові документи для перевірки розміщеної Користувачем Сайту інформації. Запит стосовно надання додаткової інформації, повідомлення про припинення реєстрації або  користування Сайтом, Адміністрація Сайту направляє на електронну пошту Користувача Сайту.
  • Користувач Сайту несе відповідальність за дотримання прав (майнових та немайнових) третіх осіб щодо інформації, переданої (наданої) Адміністрацією сайту при реєстрації Користувача Сайту, використанні Сайту і отриманні послуг Сайту. З моменту реєстрації на Сайті, Користувач Сайту дає згоду і погоджується на обробку Адміністрацією Сайту Персональних Даних Користувача, зазначених ним при реєстрації, (збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, уточнення, використання і поширення, реалізація, передача, знеособлення, знищення) з метою забезпечення можливості надання Послуг, а також з метою інформаційного обслуговування Користувача Сайту.
  • Користувач Сайту погоджується з тим, що дії, вчинені на Сайті після реєстрації Користувача Сайту, визнаються діями Користувача Сайту. Він несе повну відповідальність за збереження конфіденційності його Облікового запису (в тому числі Логіна і Пароля) і за діяльність, яка відбувається з його Обліковим записом.
  • Користувач Сайту не має права передавати в користування тощо свої Логін і Пароль для доступу до Сайту третім особам без згоди Адміністрації Сайту. У разі передачі Логіна і Пароля будь-якій третій особі, всю відповідальність за дії такої третьої особи несе Користувач Сайту.
  • У разі порушення безпеки або несанкціонованого використання Облікового запису Користувача Сайту, він повинен негайно повідомити про це Адміністрацію Сайту. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені несанкціонованим використанням Облікового запису Користувача Сайту.
  • Реєструючись, Користувач Сайту погоджується на отримання інформаційних повідомлень на вказану при реєстрації адресу електронної пошти та/або номер мобільного телефону. Адміністрація Сайту зобов’язується не передавати адресу електронної пошти або номер мобільного телефону Користувача Сайту третім особам без згоди Користувача Сайту (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України).
  • Користувач Сайту має право в будь-який час припинити використання сервісів Сайту, повідомивши про це Адміністрацію Сайту шляхом направлення відповідного повідомлення.
  • Користувачеві надається доступ до сервісу особистих повідомлень. Під сервісом особистих повідомлень розуміється можливість розміщення Користувачем на сторінках Сайту повідомлень і завантаження файлів, які є недоступними для огляду всіма Користувачами, а доступні тільки Замовнику Завдання і Обраному Виконавцю. Забороняється розміщення особистих повідомлень і завантаження файлів, які:
   • порушують чинне законодавство України;
   • містять спам, схеми фінансових пірамід, а також ознаки шахрайства, на думку Адміністрації Сайту;
   • є незаконними, шкідливими, загрозливими, такими, що ображають моральність, наклепницькими, такими, що порушують авторські права або інші права інтелектуальної власності третіх осіб, які пропагують ненависть і / або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, соціальною ознаками;
   • порушують права третіх осіб.

Адміністрація Сайту має право ознайомлення з історією особистих повідомлень і в будь-який момент видалити приватне повідомлення, яке не відповідає вимогам цього Договору.

 • Користувачі Сайту розміщують пропозиції про надання послуг/виконання робіт, виходячи з фактичної зацікавленості та реальних своїх можливостей. Користувачам Сайту забороняється  розміщення оголошень, які приховують намір вивчення попиту пропозицій,  вартості таких послуг, попит, а також з іншою метою, не пов’язаною з фактичним наданням послуг/виконання робіт.
 • Адміністрація Сайту не гарантує Користувачам Сайту результативність щодо розміщеної ними пропозиції про послугу та не займається пошуком  зацікавлених Користувачів Сайту у розміщеній пропозиції про надання послуги/виконанні роботи.
 • Строк, протягом якого на пропозиція Користувача (оферта) буде прийнята іншим Користувачем Сайту (акцептована), не встановлено.
 • Оголошення (пропозиція) про виконання робіт/надання послуг розміщується на строк 1 (один місяць). Строк розміщення оголошення (пропозиції) залежить від обраного Користувачами Сайту тарифу. Після закінчення строку оплати, Адміністрація Сайту розміщене Користувачами Сайту оголошення (пропозицію) видаляє із Сайту.
 • Після прийняття пропозиції, розміщеної на Сайті, Користувачі Сайту самостійно, без участі Адміністрації Сайту укладають договір про надання послуг/виконання робіт. Розрахунки за надані послуги/виконані роботи Сторони  такого договору здійснюють самостійно, у визначений ними спосіб, строк, без участі Адміністрації Сайту.
 • Адміністрація Сайту не несуть відповідальності за невиконання/неналежне виконання Сторонами своїх зобов’язань за укладеними між ними договорами.
 • Адміністрація Сайту не контролює порядок виконання робіт/надання послуг та порядок проведення розрахунків.

 

 1. Порядок оплати Сервісів Користувачами Сайту
  • При реєстрації Користувачем на Сайті, Користувач Сайту сплачує платіж  у розмірі, визначеному тарифом, розміщеним на даному Сайті, шляхом перерахування на  платіжні реквізити  Адміністрації Сайту, які йому доступні після реєстрації на Сайті.
  • Адміністрація Сайту, у випадку невиконання або неналежного виконання взаємних зобов’язань Користувачами Сайту, сплачені грошові кошти Користувачам Сайту за користування Сайтом, не повертає.
  • Доступ до Сайту Користувачам Сайту надається протягом строків, встановлених в тарифах і описі відповідних послуг.

 

 1. Права і обов’язки Адміністрації Сайту
  • Адміністрація Сайту зобов’язується забезпечити можливість отримання Користувачем Сервісів в порядку, визначеному цим Договором.
  • Користувачі Сайту погоджуються з тим, що Адміністрація Сайту залишає за собою право на свій власний розсуд змінювати або видаляти будь-яку опубліковану на Сайті інформацію, припиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача Сайту до Сайту в будь-який час з будь-якої причини за умови направлення відповідного письмового повідомлення Користувачу Сайту відповідно до цього Публічного договору (оферти) та Правил конфіденційності.
  • Адміністрація Сайту має право змінювати умови даного Публічного договору (оферти), тому числі порядок оплати і тарифи. Інформація про такі зміни публікується на Сайті та надсилається Користувачам на їхні електронні адреси. Продовження користування Сайтом Користувачем Сайту після будь-яких змін Публічного договору (оферти) означає його згоду з такими змінами та/або доповненнями.
  • Адміністрація Сайту має право розміщувати рекламну та/або іншу інформацію в будь-якому розділі Сайту без погодження з Користувачами Сайту.
  • У разі порушення Користувачами Сайту умов цього Публічного договору (оферти), Адміністрація Сайту має право призупиняти, обмежувати або припиняти доступ такого Користувача Сайту в односторонньому порядку в будь-який час, не несучи відповідальності за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві Сайту такими діями.
  • Адміністрація Сайту має право здійснювати розсилання Користувачам Сайту повідомлень на адреси електронної пошти Користувачів Сайту, що містять організаційно-технічну інформацію, зокрема: про реєстрацію Користувачів Сайту на Сайті, зміну пароля, про створення, редагування оголошення, інформацію про оплату за послуги Сайту, про строк дії тарифу.

 

 1. Права та обов’язки Користувача Сайту/Користувачів Сайту
  • Користувачі Сайту зобов’язуються:
   • Не перешкоджати дії автоматичних систем або процесів, а також інших заходів, з метою перешкодити або обмежити доступ на Сайт;
   • Не використовувати відомості, надані іншими Користувачами Сайту, в інших цілях, крім як для здійснення угоди безпосередньо з цим Користувачем Сайту, без письмового дозволу іншого Користувача Сайту.
  • Користувачі Сайту зобов’язуються виконувати умови цього Публічного договору (оферти) та додатків до нього, а також оплачувати надані йому послуги на Сайті в порядку і на умовах, передбачених цим Публічним договором (офертою).
  • Користувачі Сайту зобов’язуються самостійно знайомитися з інформацією про умови надання йому послуг та їх вартості. Продовження користування Сайтом Користувачами Сайтом після змін поточних умов цього Публічного договору (оферти), розглядається як їхня згода з внесеними змінами і доповненнями, якщо інше прямо не буде передбачено в таких змінених документах. Всі ризики, пов’язані з настанням несприятливих наслідків, внаслідок недотримання Користувачами Сайту вимог цього пункту, несуть Користувачі Сайту.
  • Користувач Сайту має право звертатися в службу технічної підтримки Сайту, повідомляючи при цьому свої контактні дані.
  • Користувач Сайту зобов’язується використовувати Сайт виключно згідно з чинним законодавством України.
  • Користувач Сайту зобов’язується не здійснювати дій, спрямованих на отримання доступу до чужого особистого профілю, шляхом підбору логіна і пароля, злому або інших дій.
  • Користувач Сайту цим підтверджує, що він є повністю дієздатним (щодо фізичних осіб), правоздатним (щодо юридичних осіб), над ним не встановлено піклування в будь-якій формі.
  • Користувач Сайту гарантує, що володіє всіма правами на використання матеріалів (контенту), що розміщуються ним при створенні Оголошення.
  • Користувачі Сайту зобов’язуються не розміщувати на Порталі Оголошення та Пропозиції, які:
   • порушують чинне законодавство України;
   • містять спам, схеми фінансових пірамід;
   • є незаконними, шкідливими, загрозливими, такими, що ображають моральність, наклепницькими, такими, що порушують авторські права або інші права інтелектуальної власності третіх осіб, пропагують ненависть та/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, соціальною ознаками;
   • порушують права третіх осіб.

 

 1. Обмеження відповідальності
  • Адміністрація Сайту не відповідає за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп’ютерних систем, серверів або провайдерів, комп’ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти з технічних причин, за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів мережі Інтернет і мереж операторів електрозв’язку, задіяних при здійсненні доступу Користувачів Сайту до Сайту.
  • При порушенні Користувачами Сайту умов цього Публічного договору (оферти) та/або норм чинного законодавства України, Адміністрація Сайту залишає за собою право обмежити доступ Користувачів Сайту до Сайту на тимчасовій основі, а в разі грубого або неодноразового (більше двох разів) порушення умов цього Публічного договору (оферти) відмовити в доступі до Сервісів на постійній основі.
  • Адміністрація Сайту не несе відповідальності перед Користувачем за обмеження/припинення доступу до Сайту, якщо вони виникли внаслідок обставин непереборної сили, які з’явилися після укладення цього Публічного договору (оферти) та на настання яких Сторони не могли вплинути, включаючи, але не обмежуючись, наступним: війна, заколоти, страйки, саботаж, ембарго, пожежі, повені, стихійні лиха, погіршення радіоелектронної або радіологічної обстановки, вибухи, дії та/або бездіяльність уряду України або іншої країни, акти державних органів і / або органів місцевого самоврядування, внесення змін до законодавства України, аварії на мережах загального користування, зміни умов доступу до лінійно-кабельних спорудах зв’язку.
  • Адміністрація Сайту не несе відповідальності перед Користувачем Сайту або будь-якими третіми особами за будь-які прямі та/або непрямі збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, понесені у зв’язку з використанням ним Сайту, або неможливості його використання, або несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача Сайту третіх осіб.
  • Адміністрація Сайту не несе відповідальності за будь-які збитки електронним пристроям Користувачів Сайту або іншої особи, будь-якого іншого обладнання або програмного забезпечення, викликані або пов’язані з використанням Користувачами Сайту.
  • Адміністрація Сайту не несе відповідальності перед Користувачами Сайту або будь-якими третіми особами за:
   • зміст і законність, достовірність інформації, використовуваної / одержуваної Користувачами Сайту при використанні Сайту;
   • якість робіт/послуг, наданих Користувачами Сайту  своїм замовникам та виконання їх в строк;
   • виконання Користувачами Сайту своїх зобов’язань по оплаті виконаних/наданих ними послуг;
  • У разі пред’явлення третіми особами, в тому числі іншим Користувачем, претензій до Адміністрації Сайту, пов’язаних з використанням Користувачами Сайту, Користувачі зобов’язуються своїми силами і за свій рахунок врегулювати зазначені претензії з третіми особами.
  • Адміністрація Сайту не несе та не буде нести відповідальності за будь-які витрати або збитки, прямо або побічно виникли у сторін договорів, укладених з Користувачами Сайту в результаті виконання робіт/надання послуг.
  • Адміністрація Сайту ні при яких обставинах не несе відповідальності перед контрагентами Користувачів Сайту або третіми особами, за будь-які непрямі збитки, в тому числі упущену вигоду. Відповідальність Адміністрації  Сайту обмежується прямими документально підтвердженими збитками, що наступили в результаті дії або бездіяльності Адміністрації Сайту в розмірі, що не перевищує вартість наданих послуг окремо взятому Користувачеві Сайту.
  • Адміністрація Сайту не контролює якість і строки робіт/послуг, що виконуються/надаються Користувачами Сайту, пропонуються ними за допомогою розміщення відповідної інформації на Сайті. Користувачі Сайту приймають умову, відповідно до якої всі роботи і послуги, що пропонуються через Сайт, надаються ними під свою самостійну відповідальність і надання даних робіт і послуг ніяк не пов’язане з діяльністю Підприємця. Користувачі Сайту  приймають на себе повну відповідальність і ризики за надання робіт і послуг, їх якість, проведення розрахунків за них.
  • Адміністрація Сайту залишає за собою право видаляти або блокувати доступ до інформації, розміщеної Користувачами Сайту без попередження, в разі:
   • отримання обов’язкових до виконання рішень компетентних державних органів України;
   • іншого порушення прав або законних інтересів інших користувачів Сайту, юридичних і фізичних осіб за їх мотивованим зверненням;
   • виявлення інформації, яка заборонена до розміщення на Сайті або не відповідає Правилам надання сервісів у відповідності до цього Публічного договору (оферти) та / або чинного законодавства України.

 

 1. Листування Сторін. Сповіщення та повідомлення
  • Листування між Сторонами з приводу виконання цього Публічного договору (оферти) ведеться за допомогою електронної пошти, через адреси, зазначені Користувачами Сайту при реєстрації. Адресою електронної пошти, зареєстрованою за Адміністрацією Сайту, вважається електронною адресою: helptransporter@gmail.com Користувачі Сайту та Адміністрація Сайту погоджуються, що всі повідомлення і повідомлення, отримані на адреси електронної пошти, зареєстровані для кожної із Сторін в межах послуг, що надаються відповідно до цього Публічного договору (оферти), а також публікація змін та доповнень до цього Договору на Сайті вважаються доставленими адресату в належній формі.
  • Користувачі Сайту та Адміністрація Сайту погодилися, що документи, пов’язані з виконанням цього Публічного договору (оферти), передані з використанням електронної пошти, мають юридичну силу.
  • Користувачі та Адміністрація Сайту зобов’язується своєчасно перевіряти кореспонденцію, що надходить на адреси електронної пошти.

 

 1. Порядок вирішення спорів
  • Користувачі Сайту і Адміністрація сайту погоджуються, що всі спори і розбіжності, які можуть виникнути з цього Публічного договору (оферти) або в зв’язку з ним, будуть вирішуватися шляхом переговорів з обов’язковим дотриманням досудового порядку вирішення спорів. Претензії Користувачів Сайту відносно наданих послуг Сайтом, приймаються до розгляду тільки за умови, якщо вони складені в письмовій формі і направлені на поштову адресу Адміністрації Сайту протягом одного місяця з дня надання послуги або відмови в її наданні.
  • У разі, якщо згоди не буде досягнуто, всі суперечки з приводу виконання цього Публічного договору (оферти) вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України за місцем знаходження Підприємця.
  • У разі виникнення спірних ситуацій між Користувачами Сайту/Користувачами Сайту та їхніми контрагентами, пов’язаних з наданням послуг або оплатою,  спори вирішуються без залучення Адміністрації сайту.

 

 1. Порядок внесення змін і доповнень до Публічного договору (оферти)
  • Зміни та/або доповнення до Публічного договору (оферти) вносяться в односторонньому порядку за рішенням Адміністрації Сайту. Датою вступу в силу змін та/або доповнень до цього Публічного договору (оферти) є дата опублікування даних змін та/ або доповнень на Сайті, якщо Адміністрацією не вказано інше.
  • У разі незгоди Користувача з внесеними змінами та/або доповненнями до цього Публічного договору (оферти), Користувачі Сайту мають право розірвати цей Публічний договір (оферти) шляхом повідомлення Адміністрації Сайту про відмову Користувачів Сайту від подальшого використання послуг Сайту, а також про незгоду з внесеними змінами та/або доповненнями або про неприєднання до нової редакції Публічного договору (оферти) або про відмову дотримуватися його умови.
  • Сторони домовляються, що відсутність письмових повідомлень про розірвання Публічного договору (оферти) або про незгоду з окремими його положеннями, в тому числі зі зміною тарифів, а також продовження використання Сайту, визнаються згодою і приєднанням до редакції Договору з урахуванням внесених змін та/або доповнень.

 

 1. Заключні положення
  • Цей Публічний договір (оферта) і відносини між Адміністрацією сайту та Користувачами Сайту регулюються законодавством України. Питання, не врегульовані Договором, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.
  • Якщо з тих чи інших причин будь-які з умов цього Публічного договору (оферти) будуть визнані недійсними, це не впливає на дійсність або застосовність інших умов Договору.
  • Цей Публічний договір (оферта) щодо кожного з Користувачів Сайту вступає в силу з моменту вчинення Користувачами Сайту одного з найбільш ранніх дій, зазначених у пункті 2.2. цього Договору та діє до моменту закінчення використання Користувачем Сервісів Компанії.