ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 1. Загальні положення. Визначення термінів
  • Ця Політика конфіденційності (далі за текстом – «Політика») розроблена відповідно до чинного законодавства України, зокрема, Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р. № 2297-VI стосується користувачів Сайту https://www.перевізник.com.ua/ та визначає порядок отримання, зберігання, накопичування, обробки, використання, забезпечення захисту та розкриття персональних даних (далі за текстом – «Персональні Дані Користувачів Сайту»).
  • Персональні дані Користувачів Сайту – будь-яка інформація, яка прямо або опосередковано відноситься до певного Користувача Сайту: ім’я, прізвище, адреса електронної пошти, номер телефону, місце проживання, IP- адреса, інформація про пристрій (комп’ютер, тип браузера, операційну систему), що використовуються Користувачем Сайту, а також – повідомлення (інформація, що міститься в листуванні між Користувачами Сайту та Адміністрацією Сайту), інша інформація,  яка надається Користувачем Сайту за його бажанням, в тому числі, при заповненні  реєстраційної форми, заповнення  власного профілю, написання відгуку  про роботу контрагента, інформація, що отримана в усній формі при комунікації Користувача Сайту та Адміністрації Сайту.
  • Обробка Персональних даних Користувачів Сайту – дія (сукупність дій), що здійснюється з використанням або без використання  засобів автоматизації з персональними даними, в тому числі, збирання, запис, систематизація, накопичування, зберігання, актуалізація, надання доступу, видалення, блокування, знеособлення.
  • Конфіденційність Персональних Даних Користувачів Сайту – вимога, обов’язкова для Адміністрації Сайту, яка має доступ до персональних  даних, що не дозволяє їх поширенню, розголошенню, використанню без згоди Користувача Сайту.
  • Користувачі Сайту – особи, в яких є доступ до Сайту, використовуючи мережу Інтернет, а також, які користуються Сайтом.
  • Cookiesфрагмент даних, що пересилаються на комп’ютер (інший пристрій) Користувача Сайту при переході на сторінку Сайту та/або при перегляді рекламного модулю на сторінці Сайту,  які зберігаються  на комп’ютері (іншому пристрої) Користувача Сайту.
  • IP – адрес – унікальна мережева адреса у комп’ютерній мережі.
 2. Предмет Політики конфіденційності
  • Користувач Сайту (Користувачі Сайту), який здійснив реєстрацію на сайті та вніс при цьому свої персональні дані, надав свою згоду  за допомогою натискання  на кнопку «Зареєструватися» на Сайті,  висловив свою згоду  з положеннями  цієї Політики,  надав Адміністрації Сайту, третім особам, що надають послуги Адміністрації Сайту, зокрема, але не виключно, здійснюючи обробку платежів, надав дозвіл  на обробку власних персональних даних.
  • Користувачі Сайту можуть надавати Персональні Дані самостійно, через розміщення такої інформації на Сайті,  повідомляючи  в телефонному режимі (за необхідності), направляти за допомогою електронної пошти Адміністрації Сайту. Джерелом  надання Персональних Даних Користувачів Сайту також є відгуки, коментарі їхніх контрагентів, в тому числі, претензії, отримані за фактом надання ними послуг/виконання робіт, інформація, що стала  відомою при розгляді спірних ситуацій.
  • Користувач Сайту (Користувачі Сайту) не має права використовувати ресурс  даного  Сайту, якщо він не згодний з цією Політикою або її окремими положеннями.
  • Реєструючись на Сайті, Користувач Сайту (Користувачі Сайту) несе відповідальність за збереження даних, необхідних для входу на цей Сайт. Користувач Сайту усвідомлює та розуміє, що у випадку нехтування ним безпекою, захистом своїх Персональних Даних з авторизації на Сайті, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису Користувача Сайту та його Персональних Даних. Користувачу Сайту відомо і він погоджується  з тим, що Адміністрація Сайту не несе  відповідальності за можливу шкоду (можливі збитки),  заподіяну  подібними діями Користувачу Сайту.
  • Реєструючись на Сайті, Користувачі Сайту погоджуються з тим, що Адміністрація Сайту має право збирати Персональні Дані Користувачів Сайту, що складаються з:
 • для фізичної особи: ім’я,  прізвище, по-батькові, дата народження, адреса фактичного проживання/реєстрації, стать,  серія та номер документу, що посвідчує особу, адресу електронної пошти;
 • для юридичної особи: назва компанії, реквізити, контактні номери телефонів, адреса електронної пошти, адреса місцезнаходження, інформація про уповноважену особу;
 • інформація про обліковий запис Користувача Сайту, номер телефону, адреса електронної пошти, логін, пароль, інші Персональні Дані, необхідні для обслуговування Користувачів Сайту, комунікації між Користувачами Сайту (при виконанні послуг/робіт, розміщенню коментарів, відгуків, проведення платежів), а також між Користувачами Сайту і Адміністрацією Сайту, зокрема, у випадку звернення  Користувача Сайту у службу підтримки;
 • інформація, що надається Користувачами Сайту Адміністрацією Сайту під час укладання договорів про надання послуг шляхом прийняття умов публічної оферти, розміщеної на Сайті;
 • дані про пристрої, що використовуються  Користувачами Сайту (IP-адреса, дата, час використання Користувачем Сайту, інформація про програмне забезпечення, інтернет-браузер, що використовується Користувачем Сайту, індивідуальні  ідентифікатори пристроїв, тощо);
 • дані, отримані в результаті проведення  Адміністрацією Сайту та/або третіми особами, уповноваженими Адміністрацією Сайту, опитувань, маркетингових досліджень, пов’язаних з покращенням роботи Сайту;
 • інформація, надана Користувачами Сайту за результатами їх обслуговування, відгуки, коментарі, звернення до служби підтримки Сайту, скарги, претензії та ін.
  • Адміністрація Сайту також має право оброблювати Персональні Дані Користувачів Сайту за допомогою файлів Cookies.
 1. Використання та мета обробки Персональних Даних Користувачів Сайту
  • Адміністрація Сайту використовує та здійснює обробку Персональних Даних Користувачів Сайту з метою:
   • виконання функцій, покладених на Адміністрацію Сайту згідно з діючим законодавством України, забезпеченні  реалізації цивільно-правових, господарських податкових зобов’язань;
   • для реєстрації, ідентифікації Користувачів Сайту, для зв’язку з Користувачами Сайту, в тому числі, обробки платежів проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського обліку, створення та втілення заохочувальних програм, програм захисту Користувачів Сайту, відправлення розсилок поштою, електронною поштою, зокрема, комерційних пропозицій, повідомлень про акц., що проводяться, для покращення надання Сайтом послуг, формування рейтингів, аналізу активності Користувачів Сайту, управління трафіком на Сайті;
   • проведення аналітичного дослідження активності Користувачів Сайту, забезпечення дотримання умов  цієї Політики усіма Користувачами Сайту.
  • Цією Політикою Адміністрація Сайту повідомляє Користувачів Сайту, що стосовно інформації про расову приналежність, фізіологічні особливості Користувачів Сайту, за якими можна їх ідентифікувати, релігійні погляди, політичні переконання, а також членство  в громадських  організаціях,  збирання та  обробка даних не здійснюється.
  • Строки обробки інформації, збереження Персональних Даних Користувачів Сайту визначаються виходячи із завдань, зазначених у договорах, укладених з Користувачами Сайту і відповідно до чинного законодавства України.
 2. Умови надання доступу до Персональних Даних Користувачів Сайту
  • Доступ Користувачам Сайту до Персональних Даних інших Користувачів Сайту, що є в наявності, здійснюється при розміщенні одним Користувачем Сайту (Виконавцем) оголошення (оферти) про надання певної послуги/виконанні роботи іншим Користувачам Сайту (Замовникам) і при прийнятті (акцепті) Користувачем Сайту (Замовником) пропозиції,  зазначеної в оголошенні Виконавця. При цьому, Персональні Дані Користувачів Сайту (і Замовника, і Виконавця) надаються в обсягах, необхідних для надання заявленої  послуги/виконання роботи.
  • Адміністрація Сайту здійснює обробку Персональних Даних Користувачів Сайту виключно на підставі діючого законодавства України. Персональні Дані Користувачів Сайту не розкриваються третім особам і не поширюються без згоди Користувачів Сайту, за винятком, передбачених діючим законодавством України і виключно в інтересах національної безпеки, прав людини, в тому числі:
   • за обґрунтованими запитами органів державно влади, в повноваження яких входить направлення запитів про отримання такого роду інформації;
   • у випадку, якщо, на думку Адміністрації Сайту, Користувач Сайту порушує умови цієї Політики та/або інших договорів, укладених з Адміністрацією Сайту, з іншими Користувачами Сайту;
   • Адміністрація Сайту, відповідно до чинного законодавства України, залишає за собою право здійснювати обмін Персональними Даними Користувачів Сайту з органами державної влади з метою попередження шахрайства, урегулювання спірних ситуацій, з’ясування обставин, що є або можуть у майбутньому  бути підставою порушення  діючого законодавства України, а також  у випадку виявлення Адміністрацією Сайту неправомірних дій Користувачами Сайту, отримання  претензій, заяв, скарг від третіх осіб.
 1. Видалення Персональних Даних Користувачів Сайту
  • Користувачі Сайту у будь-який момент можуть змінити або видалити свої Персональні Дані, відмовитися від розсилок Адміністрації Сайту, а також відкликати згоду на обробку персональних Даних Користувачів Сайту. Для цього Користувачам Сайту необхідно направити відповідне повідомлення на електронну адресу Адміністрації Сайту helptransporter@gmail.com Також зміна, видалення Персональних  Даних Користувачів сайту, відкликання згоди на обробку Персональних Даних можливо здійснити безпосередньо через свій обліковий запис.
  • Після отримання повідомлення про припинення обробки Персональних Даних Користувача Сайту, обробка його Персональних Даних припиняється, а його Дані видаляються, за винятком випадків, коли підставою обробки Персональних Даних Користувача Сайту  є необхідність  захисту законних інтересів Підприємця від  шахрайських дій, а також дій, що можуть заподіяти шкоду Сайту, Підприємця, іншим Користувачам Сайту та якщо така обробка  необхідна  згідно з чинним законодавством України.
  • Адміністрація сайту здійснює обробку та зберігання Персональних Даних Користувачів Сайту для реалізації завдань, передбачених цією Політикою протягом необхідного періоду для цього, однак, не більше 5 років  від дати останньої взаємодії Користувача Сайту із Сайтом.
 2. Захист Персональних Даних Користувачів Сайту
  • Адміністрація Сайту вживає всі необхідні організаційні та технічні заходи для  захисту Персональних Даних Користувачів Сайту від  неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також інших  неправомірних дій третіх осіб.
 3. Інші умови
  • Адміністрація Сайту має право вносити зміни до цієї Політики без  згоди Користувачів Сайту, в тому числі, при необхідності, прийняти Політику конфіденційності в  новій редакції.
  • Нова редакція Політики набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено безпосередньо новою редакцією Політики.
  • У випадку незгоди з будь-якими змінами, внесеними в Політику, Користувач Сайту (Користувачі Сайту) зобов’язані припинити користування Сайтом. При цьому, за бажанням Користувача Сайту, його Персональні Дані видаляються Адміністрацією Сайту.
  • Адміністрація сайту не несе відповідальності за шкоду або збитки, які зазнав Користувач Сайту через помилкове розуміння або нерозуміння цієї Політики, її окремих положень.
  • Терміни, що викладені та використовуються в цій Політиці, мають ідентичне значення з аналогічними термінами у Публічному договорі про надання послуг, якщо в останньому не вказане інше.